Vil ikke fjerne særnorsk korona-krav på fly

Det er kun i Norge at flyselskapene er pålagt å blokkere midtsetet. Andre land har krav om munnbind. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norge har – trolig som det eneste landet i Europa – et krav om at midtsetet på fly skal være fri for passasjerer. Dette for å sikre god avstand mellom de reisende.

Regelen gjelder for SAS, Norwegian og Widerøe. Det fører til at selskapene er avskåret fra å selge en stor andel av setene om bord.

Nå krever NHO Luftfart at denne særnorske regelen blir fjernet, og har i stedet vist til at det knapt er registrert korona-smitte på fly, og at SAS nå har innført påbud om bruk av ansiktsmaske under flyvinger. Den nye regelen gjelder fra mandag.

Sjefen for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, sier til flysmart24 at han regner med at helsemyndighetene i Norge nå frafaller reglen om blokkert midtsete.

– Vi forventer at norske myndigheter vil tilpasse seg til felles-europeiske standarder på dette. En slik løsning med bruk av munnbind og mulighet for salg av normal setekapasitet vil kunne bidra til å få i gang kommersiell flytrafikk igjen, sier Lothe til flysmart24.

Han legger til grunn at midtsete-bestemmelsen kun gjelder på innenriksruter i Norge. Noen utenlandske selskaper er i sving nå, og her følges internasjonale anbefalinger.

Men i Helsdirektoratet sier fagdirektør Svein Lie at det ikke ligger an til noen endringer i den norske holdningen:

– Det er ikke noen endring på midtsetebestemmelsen. Munnbind-bestemmelsen er et frivillig tiltak fra flyselskapene, det foreligger ikke noen beslutning om dette fra helsemyndighetene, sier han.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir mener seteblokkeringen i Norge er unødvendig, og bare gjør det vanskelig for flyselskapene å drive med lønnsomhet:

– Det er ingen kjente vitenskapelige bevis på at man er mer utsatt ombord i et fly til å bli smittet av covid-19. Da forutsatt at renhold, servering og toalettbesøk følger standardene. EU-kommisjonen var tydelig på onsdag om at munnbind på fly og flyplasser er tilstrekkelig og det ikke også er behov for å blokkere midtsetet, sier Elnæs.

Han mener påbudet om blokkert midtsete nå kan fravikes etter som det anbefales bruk av munnbind på fly i stedet.

– Jeg vil anta at Folkehelseinstituttet gjennom ny informasjon får tilstrekkelig dokumentasjon til å fravike pålegget om at midtsete skal blokkeres. Det bør heller komme påbud om munnbind på alle innenlandsruter i Norge. Dette bør tre i kraft så snart som mulig slik at flyselskapene kan planlegge økning av innenlands produksjonen i sommer, mener Elnæs.

Lik flysmart24.no på Facebook