Ble avvist på Norwegian-flyet – måtte kjøpe to billetter

Den norske kvinnen kom ikke om bord på Norwegians Dreamliner på Gardermoen. Hun måtte kjøpe ny billett. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da den norske kvinnen troppet opp på Oslo Lufthavn for å reise til Los Angeles ble hun nektet å bli med flyet. Norwegian hevdet at billetten ikke tilfredsstilte kravene. Da selskapet solgte henne akkurat samme billett for avgang neste dag, var det plutselig ingen problemer.

Den merkelige hendelsen inntraff da kvinnen skulle reise til El Salvador, hvor hun arbeidet som frivillig. På turen til Sør-Amerika skulle hun besøke sin familie i Los Angeles.

Akkurat det skulle bety mye plunder og irritasjon for henne.

Uforståelig, mener klagenemnda

Nå har Transportklagenemnda for flyreiser ordnet opp i saken og gitt kvinnen rett i at behandlingen var uforståelig.

For Norwegian nektet henne å bli med direkteflyet fra Gardermoen. I innsjekkingen ble hun stilt spørsmål om sin reise, slik amerikanske myndigheter pålegger flyselskapene til USA å gjøre. Det gikk greit.

Det var da hun kom til gaten og skulle om bord at turen brått stanset. De ansatte der mente at billetten ikke var gyldig siden hun ikke hadde retur. Dette er en betingelse i Norwegian for å godta ESTA-beviset, som gir innreise til USA.

Kvinnen skulle være borte i tre år, derfor mente hun at hun vanskelig kunne innfri kravet. Ingenting nyttet, hun ble ikke med flyet.

Kom inn uten problemer

Hun måtte kjøpe ny billett neste dag. Hun insisterte da overfor selskapet at hun måtte han en tur/retur-billett, men fikk også denne gang en énveis billett. Akkurat den samme billett-type som hun hadde blitt nektet med dagen før.

Denne gangen ble hun sluppet inn på flyet og kom seg til Los Angeles, hvor hun ikke hadde noen problemer med å slippe inn. Siden dro hun også til El Salvador, også det uten problemer.

Da kvinne krevde pengene tilbake for den ubrukte billetten, nektet Norwegian. Selskapet hevdet nå at hun kom for sent til innsjekking, noe kvinnen mente ikke var riktig. Da sendte hun saken over til flyklagenemnda, som gir kvinnen medhold.

Vanskelig å forstå

Nemnda skriver i sin avgjørelse at de synes Norwegians opptreden i denne saken er vanskelig å forstå hvordan Norwegian kunne nekte kvinnen å reise med énveis-billett den ene dagen, når den nye billetten dagen etter også var en énveis-billett.

Norwegian har ikke gjort noe forsøk på å forklare dette overfor nemda, som har gjort kort prosess. Den har besluttet at kvinnen skal ha tilbake penger for den nye billetten, ca. 5 500 kroner.

Kvinnen hadde også krevd en del andre utgifter dekket som følge av at hun ble nektet å gå om bord første gang, men dette sa nemnda nei til. Den mener at flyselskapet i henhold til regelverket i prinsippet hadde adgang til å nekte kvinnen ombordstigning uten returbillett eller overgangsbillett.

Lik flysmart24.no på Facebook