Flyansatte nekter å bruke maske – kan få sparken

Alle ansatte i United Airlines må bruke maske på jobb. De som nekter, vil få sparken. Foto: United Airlines

Mens norske passasjerer retter seg etter maskepåbudet på fly, driver flyselskapene i USA noe som begynner å nærme seg en krig for å få både passasjerer og ansatte til å bruke munnbind på fly. Hundrevis av reisende har fått flyforbud fordi de har nektet.

De store flyselskapene har, særlig etter at korona-pandemien i de siste ukene har eksplodert i mange stater, besluttet å slå til med hard hånd mot de som ikke nå aksepterer at bruk av munnbind er et vilkår for å få bli med flyet. Fordi det ikke er noe nasjonalt påbud, er det opp til de enkelte flyselskap å bestemme reglene.

Fra i dag, onsdag av, innfører American Airlines påbudet på alle sine fly.

Spesiell opplevelse

Dette skjer selv om mange reisende nekter. Det mer spesielle fenomenet som nå kommer til uttrykk er at det ikke bare er reisende – men også ansatte – som sier de ikke vil bruke beskyttelse når de er på jobb, skriver et nettsted for flyansatte, Paddle Your Own Kanoo.

Derfor har United Airlines, et av de største selskapene i USA, måttet gå til det skritt å advare ansatte mot at de vil bli oppsagt hvis de nekter å følge pålegget. De vil først få en advarsel, gjentar forholdet seg vil selskapet si opp den ansatte.

-Vi har gjort retningslinjene og konsekvensene klare: Hvis en ansatt bryter denne policyen, vil det kunne ende med oppsigelse, advarte konserndirektør Kate Gebo i et internt notat denne uken.

Selskapet gjør det også klart at maske-påbudet ikke er noen politisk handling, men at det er innført for å hindre smitte mellom de som jobber på flyene og de reisende.

Motsetter seg maskebruk

Det er et kjent fenomen at mange amerikanere er sterkt mot bruk av ansiktsmaske fordi de mener frykten for korona-smitte er overdrevet. Mange mener også at det er et personlig valg å bruke munnbind eller ikke, og nekter å la seg dirigere av de kabinansatte. Flere saker der tilhengere av president Donald Trump har nektet å bruke maske, har fått store oppslag i media.

Også hos Delta Air Lines er det et klart påbud om å bruke munnbind, og bare på noen dager er over 100 personer blitt nektet å fly med selskapet fordi de har motsatt seg dette påbudet. Også de andre selskapene melder at mange har blitt svartelistet av den samme årsaken.

Alle har samme regel

I Norge har alle de tre selskapene – Norwegian, SAS og Widerøe – et slikt påbud på alle sine fly. Derimot er det ikke munnbind-påbud på norske flyplasser, slik det er i både Sverige og Danmark. Folkehelseinstituttet har tidligere overfor flysmart24 sagt at instituttet ikke ser at et slik påbud vil være aktuelt i Norge. Overlege  Didrik F. Vestrheim hos Folkehelseinstituttet forklarer det slik:

– EASA har gitt råd om bruk av medisinske munnbind ved flyreiser, men understreker at munnbind ikke veier opp for andre smitteverntiltak. I Norge har vi ikke anbefalt bruk av munnbind hos friske personer i samfunnet, og ikke blant reisende på flyplasser. Slik smittesituasjonen er i dag regner vi med at et slikt tiltak har liten effekt, mener han.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles