Hadde ikke sykkel i sykkelkofferten – straffet med gebyr

Fordi sykkelkofferten ikke inneholdt en sykkel, nektet Norwegian å akseptere prisen som var betalt. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da Alta-kvinnen skulle reise med Norwegian og hadde betalt for å sjekke inn en sykkelkoffert opplevde hun å bli ilagt et straffegebyr på 600 kroner. Det var ikke fordi kofferten var for stor eller tung.

Årsaken var at hun hadde sykkelutstyr, men ikke selve sykkelen, i kofferten. De som satt i innsjekkingen nektet å godkjenne kolliet fordi de mente innholdet var feil. Dermed ble hun ilagt straffe-gebyr.

Finner ikke dekning

Dette var mer enn kvinnen kunne godta, og klaget på avgjørelsen til Norwegian. Det resulterte i blankt avslag. Det aksepterte hun ikke, og sendte saken inn for behandling i Transportklagenemnda for flyreiser.

Det var for henne et smart trekk. Flyklagenemnda skriver i sitt vedtak at den ikke finner dekning i Norwegians bestemmelser for en slik avgjørelse, og har i sitt vedtak i saken anbefalt Norwegian å betale kvinnen tilbake de 600 kronene.

Flysmart24 har bedt Norwegian kommentere om selskapet vil følge nemndas anbefaling om det ikke er antall kilo som avgjør og ikke innholdet. Selskapet har ikke svart på vår henvendelse.

Alt startet sist oktober da kvinnen ankom flyplassen og veide kofferten, som hun hadde betalt 400 kroner for å sende. Turen gikk til Oslo. Vekten stanset på 25,3 kilo. Det var 300 gram over maksimal vekt.

Dette var i kofferten

Hun ble da spurt om hun hadde noe annet enn sykkel i kofferten, og svarte som sant var at hun ikke hadde selve sykkelen i den.

En sykkelkoffert er noe større enn en vanlig koffert. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Hun hadde kofferten fylt opp med annet sykkelutstyr som sykkelhjul, sykkelpedaler, sykkelgir og sykkelseter.

Da bråsnudde de som satt i innsjekkingen. Fordi innholdet ikke var sykkel, nektet de å godta forsendelsen. De krevde henne derimot for overvekt siden innholdet veide mer enn 20 kilo, som er maksvekt for innsjekk av en vanlig koffert. Kvinnen måtte derfor punge ut med 600 kroner der og da for å få kofferten med på turen.

Norwegian mener at selskapets vilkår tilsier at frakt av sykkelkoffert skal være en sykkel.

Vanlig bagasje

– Siden klager ikke hadde med seg noen sykkel, kan ikke overvektig bagasje inngå i frakten av sykkel. Bagasjen skal da i stedet behandles i henhold til Norwegians vilkår for vanlig bagasje, og i dette tilfellet hadde klager overvektig innsjekket bagasje som det måtte betales for, mente flyselskapet.

Kvinnen fant dette helt urimelig og krevde å få tilbake 600 kroner, eller refundert de 400 kronene hun opprinnelig hadde betalt for å sende kofferten.

Må være uriktig

Klagenemnda gir kvinnen fullt medhold, og har studert Norwegians betingelser uten å finne holdepunkter for at en sykkelkoffert må inneholde en sykkel.

Nemnda viser til at sykkelkofferten inneholdt sykkelutstyr.

– At det ikke skulle være tillatt å frakte denne type utstyr i en sykkelkoffert fordi selve sykkelrammen ikke også var med, kan umulig være en riktig forståelse av vilkårene. Sykkelkoffert må være den mest hensiktsmessige måten å sende denne type utstyr på, konkluderer nemnda.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles