Trosser klagenemnda – nekter å refundere ulovlige gebyr

Norwegian akter ikke å betale tilbake gebyr som er ilagt passasjerer med for stor og tung håndbagasje. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Fire passasjerer kunne juble da de fikk medhold av flyklagenemnda i at straffegebyret Norwegian hadde ilagt dem for å ha for tung håndbagasje, var ulovlig.

Det ble en kortvarig glede. Selskapet melder nå at det nekter å rette seg etter avgjørelsen.

Norwegian har, etter å ha vurdert beslutningen i nemnda, gitt beskjed om at selskapet er prinsipielt uenig i vedtaket og begrunnelsen, og nekter å refundere noe som helst.

Får ikke penger tilbake

Dermed er saken lukket for de fire passasjerene som likevel ikke få tilbake de 750 kronene som hver av dem hadde blitt tvunget til å betale i straffegebyr.

Vedtak i Transportklagenemnda for flyreiser er ikke juridisk bindende. Norske flyselskaper har imidlertid hatt som praksis å følge nemndas beslutninger, selv om de skulle være uenig i konklusjonen.

Men ikke alltid, og ikke i disse tilfellene. Skal kundene nå gå videre med sine krav, må det skje som følge av en privat rettsak mot selskapet.

Flysmart24.no har bedt selskapet om en uttalelse om de fire sakene, det har Norwegian avstått fra.

Ikke godt nok dokumentert

De fire sakene dukket opp etter at det oppsto mye bråk rundt håndbagasjens vekt og størrelse hos Norwegian. Mange kunder har fått seg en lei ekstraregning etter at håndbagasjen deres har blitt målt og veid  ved avgang. Manges bagasje har da vist seg å være over de 10 kiloene som hver person maksimalt kunne ta med seg inn i kabinen.

Dette rammet alle de fire passasjerene, som etter hvert sendte sakene sine til behandling i flyklagenemnda, fordi de mente gebyret var gitt på feil grunnlag. Der fikk de overraskende medhold, fordi nemnda mente at Norwegian ikke kunne dokumentere at bagasjen til de fire hadde vært for tung.

-Det må forventes at flyselskapet skriver en kvittering der begrunnelsen for gebyret fremgår, og hvor det dokumenteres at bagasjen var for stor eller tung i henhold til regelverket, mente nemnda. Selskapet hadde imidlertid ingen slik dokumentasjon.

Dette bestemte nemnda

Nemnda mente at det er Norwegian som har bevisbyrden for at gebyret er korrekt ilagt. Da selskapet bloe bedt om å dokumentere at gebyrene var ilagt på riktig grunnlag. Nemnda fant ikke at selskapet kunne dokumentere sitt krav godt nok, og bestemte i desember at de fire reisende som hadde klaget, skulle få refundert gebyret.

Norwegian ville like etter vedtaket i klagenemnda ikke si noe om hvordan selskapet ville stille seg til nemndas avgjørelse. Selskapet hadde da allerede avslått krav fra de fire én gang, men ville ta seg tid til å vurdere det faktum at flyklagenemnda hadde kommet til et annet resultat.

Nei, vi betaler ikke

Nå er vurderingen gjort, og den endte altså med at selskapet i en hevdelse til flyklagenemnda gjør det klart at det opprettholder sitt opprinnelige standpunkt og nekter å tilbakebetale gebyrene.

I ettertid har selskapet kommet med nye håndbagasjeregler som gjør at reisende nå må betale ekstra hvis de vil ha for eksempel en trillekoffert med seg inn i kabinen.

Bagasje som er større enn at den kan plasseres på gulvet under setet foran, må inn i bagasjehyllen. Det koster i så fall 50 kroner innen Skandinavia hver vei, og 90 kroner for resten av rutenettet.

Lik flysmart24.no på Facebook