Betaler ikke tilbake raskt nok – trues med millionbøter

Luftfartstilsynet setter nå en klar frist for SAS for å refundere billetter til sine kunder. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Luftfartstilsynet har nå satt en frist for SAS til å refundere billetter som er blitt kansellert som følge av korona-krisen. – I mange tilfeller dreier det seg om betydelige beløp som har vært utestående i lang tid, sier Luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Luftfartstilsynet har derfor fredag gitt flyselskapene en frist til å tilbakebetale alle refusjoner på avlyste flyreiser i forbindelse med koronapandemien.

Stort antall krav

Kanselleringene har utløst et stort antall refusjonskrav hos passasjerer. Gjeldende EU-forordning fastsetter en frist på 7 dager til å etterkomme et slikt refusjonskrav, men denne fristen har ikke vært mulig å innfri i den ekstraordinære situasjonen vi er oppe i.

Luftfartstilsynet har så langt konsentrert seg om flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapene har kommet i å tilbakebetale refusjoner, heter det i en pressemelding fredag.

Widerøe har opplyst til tilsynet at de nå har få restanser på sine utbetalinger, og Norwegian har varslet at de skal være a jour innen utgangen av oktober. Luftfartstilsynet har bedt de to selskapene holde oss oppdatert om situasjonen endrer seg.

Dette er fristen

SAS får en frist til innen utgangen av november med å innfri alle utestående refusjonskrav. Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner pr. måned fra og med 1. desember.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles