Nå tror Avinor at flykrisen vil vare lenger

Nedfrossede Norwegian-fly er lagret på Oslo Lufthavn. Krisen i luftfarten kan vare lenger enn Avinor først antok. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Avinors ledelse har til nå anslått at korona-krisen i luftfarten vil vare til 2024, med nedgang i rutetilbudet og færre passasjerer. Nå har Avinor tatt en ny vurdering. Det er ikke godt nytt for de reisende.

Flytrafikken i Norge har stupt denne høsten. De ferskeste tallene som Avinor har lagt frem viser en nedgang i antall reisende på hele 81 prosent frem til forrige uke. Utenlandstrafikken nærmer seg nå nullpunktet, er er ned 95 prosent på Oslo Lufthavn.

Til nå har både konsernsjef Dag Falk Petersen og adm. dir. i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom, snakket om 2023 – 2024 som årene da flytrafikken ville komme tilbake på nivået før koronaen slo ut så å si all global flytrafikk.

Stor usikkerhet

Nå frykter Avinor at krisen skal vare lenger enn det. Konsernets nye analyse slår fast at det må knyttes stor usikkerhet til eventuelle varige endringer i reisevaner. Konsernet viser bl.a. til fremtidige forretningsreiser, som utgjør en viktig trafikkdriver for flyindustrien.

– Her er et scenario nå at volumet ikke kommer tilbake på mange år på grunn av strenge reisepolicyer i bedriftene og gode digitale erfaringer, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise, til flysmart24.

Derfor snakker Avinor ikke lenger om at en normalisering, på nivå med det vi hadde i fjor, skal inntre som først anslått:

– 2019-nivået forventes nå at vi når først i 2025,  sier Riise.

Endrer anslag

Dermed forskyver Avinor tidspunktet for når vi kan forvente på ha et normalt rutetilbud, fra 2024 til 2025.

Avinor presiserer i sin rapport for tredje kvartal i år sitt anslag, og mener at den sterke trafikknedgangen vi opplever nå, vil kunne komme til å vare en god stund fremover:

«Konsernets resultat og soliditet vil bli sterkt negativt påvirket av dette i 2020. Det er uklart når vi er tilbake i en tilnærmet normal
situasjon. I de siste prognosene utarbeidet av Avinor sin trafikkutviklingsavdeling forventes det ikke at trafikken er tilbake på 2019-
nivå før i 2025,» heter det.

Usikkerhet på reisemålene

I tillegg til fall i forretningsreiser, har flere fly- og reiseanalytikere pekt på at det etter all sannsynlighet vil være en generell usikkerhet i markedet som kan komme til å redusere flyreisingen fremover.

Selv om det skulle komme en vaksine neste år, mener analytikerne at mange vil vegre seg mot å reise for tidlig på grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen på reisemålene. Mange vil ikke reise til steder hvor det er stor trengsel, mener de.

Andre aktører i reiseindustrien har reist tvil om reiseaktiviteten noen gang vil komme tilbake til nivået den hadde før pandemien.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles