Flyplass-ansatte refses – bryter nye smittevern-tiltak

Ansatte ved Oslo Lufthavn får nå kritikk fordi de ikke følger Avinors egne smittevern-tiltak. Foto: Avinor

Da myndighetene i helgen iverksatte skjerpede smittevern-tiltak, sendte Oslo Lufthavn ut en melding til sine ansatte om dette. På mandag ble det oppdaget at slett ikke alle av flyplassens ansatte fulgte oppfordringen som arbeidsgiver hadde innført.

På flyplassens interne nettsider fikk flyplass-ansatte klar beskjed om å rette seg etter de nye bestemmelsene. – Det er viktigere enn noen gang, skrev Avinor.

Ansatte må ta ansvar

– I lys av den nye situasjonen som har oppstått med utbrudd av mutert virus er det viktigere enn noen gang at hver enkelt ansatt tar ansvar for å holde god avstand til andre kolleger og reisende. Spesielt i ansattkontrollene viser det seg at det er problemer med å etterfølge rådene. Det er også færre enn ønskelig som bruker munnbind, skriver flyplassen i meldingen til sine egne ansatte.

Meldingen gikk ut tidlig mandag ettermiddag, etter at de nye innstrammingene bare hadde fungert i noen få timer.

Til og fra jobb

Opplysninger om de de nye retningslinjene ble sendt ut til alle Avinor-ansatte søndag, etter at regjeringen hadde kommet på banen som følge av situasjonen i Nordre Follo.

Her ble det gitt klar beskjed om innskjerpede smittevern-regler for alle. Ansatte som bor i de berørte kommunene, der det nå er innført ekstra tiltak som følge av det muterte korona-viruset, ble spesielt nevnt.

Ansatte ble bedt om å bruke munnbind ikke bare på jobb, men også til og fra jobb. Avstandskravet ble innskjerpet, og oppfordring om å bruke hjemmekontor så langt det er mulig.

Droppe selv korte jobbreiser

Ansatte ble også bedt om på droppe alle jobbreiser, også kortreiser til Oslo.

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor opplyser til flysmart24 at ansatte-kontrollene er ordinære sikkerhetskontroller:

– Ansattkontrollene ligger på forskjellige deler av lufthavnen, der ansatte og biler som skal til rød sone sikkerhets-kontrolleres. Det er små arealer på disse stedene derfor ønsker vi at man har på munnbind der og har oppfordret til det, skriver hun i en epost.

Munnbind-krav

Hun presiserer at Avinor-ansatte har blitt pålagt bruk av munnbind i disse områdene nå.

– Avinor følger Ullensaker kommunes regler om munnbind. Vi utfører derfor ikke spesielle kontroller ettersom vi heller ikke er myndighet. Munnbind er ikke påbudt på disse delene av lufthavnen, derfor har det vært opp til hver enkelt ansatt å vurdere om vedkommende skal bruke munnbind eller ikke. Vi ønsker at så mange som mulig skal bruke munnbind og vil derfor oppfordre sterkt om at flere benytter dette i lys av helgens utvikling, skriver hun.