Nytt tiltak skal sikre passasjerflyene mot flykapring

Et nytt stålgjerde (til høyre på bildet) mellom passasjerene og flygerne kan bli innført for å hindre flykapring. Foto: Flygerforbundet/YouTube

Amerikanerne er ikke fornøyd med dagens sikkerhetstiltak på sivile passasjerfly, og mener det er for enkelt å gjennomføre en kapring.  Nå vil de øke sikkerhetstiltakene ytterligere.

Derfor kan flyselskapene få pålegg om å installere et nytt stengsel, en port av stålwire mellom passasjerkabinen og cockpit. På den måten vil det bli vanskeligere å utføre en kapring når en av pilotene har behov for å forlate cockpit og cockpitdøren er åpen.

– Dette støtter vi, sier ledere for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, til flysmart24.no.

En amerikansk beslutning vil i første omgang gjelde fly i USA, men trolig raskt gjort gjeldende for resten av luftfarten, slik det skjedde etter terrorangrepet 11. september 2001. Etter denne hendelsen ble døren inn til cockpit låst, og slik ble det straks også på norske fly.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters jobber flere lovgivere hardt for å få gjennom det nye sikkerhetskravet, som ikke bare skal gjelde nye fly men omfatte alle fly som er i trafikk. Blir lovforslaget vedtatt, vil det bety at pilotene blir ytterligere beskyttet:

I dag er det slik at en kabinansatt fysisk sperrer veien inn til cockpit-området når en av flygerne skal forlate setet. En annen variant er å sette en serveringsvogn slik at den sperrer inngangen til det samme området.

Dette mener fire Kongress-representanter ikke er nok, vil ha sikkerheten økt ut over det som ble iverksatt etter 11. september-terroren i 2001. Da ble det påbudt å låse døren inn til cockpit. En studie, utført av Federal Aviation Administration (FAA), konkluderte med at cockpitene er sårbare når piloter gå ut. Et wire-gjerde vil forsinke en kapringsoperasjon så mye at pilotene vil ha mulighet til å forhindre kaprerne i å trenge inn i cockpit.

Skatval i Flygerforbundet sier at det norske forbundet støtter de økte sikkerhetstiltakene:

Jo Bjørn Skatval. Foto: Norsk Flygerforbund

– Vern mot terroraksjoner er et viktig tiltak som både piloter, passasjerer, selskap og ikke minst myndighetene skal være opptatt av å ivareta. Det er utarbeidet design for nye flytyper som hindrer adgang til cockpit, og andre områder som er nødvendig for pilotene å komme til, sier Skatval.

Han mener det er viktig at alle fly får denne installasjonen:

-Dette kan gjøre andre flytyper, som ikke opprinnelig er utstyrt med slike tiltak som et mer aktuelt mål for relevante kriminelle aksjoner, sier han.

Sammen med partikollega Josh Gottheimer og republikanerne Brian Fitzpatrick og Peter King står de bak forslaget som bærer navnet til en av pilotene som ble drept i World Trade Center, kaptein Victor J. Saracini. Hans enke, Ellen, er i dag blitt en nasjonal talsperson for flysikkerhet. 

I Luftfartstilsynet er man ukjent med det amerikanske lovforslaget, og sier at et krav til ytterligere sikkerhet for pilotene mest sannsynlig vil komme via en anbefaling fra den den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO:

– Norge legger europeiske regler til grunn for vårt nasjonale regelverk. Disse utarbeides av EASA og vedtas av EU kommisjonen. Normalt vil alle slike internasjonale regelendringer ha sitt utspring i anbefalinger fra ICAO. Disse anbefalingene følges opp av EASA og senere av Norge gjennom at EU reglene vedtas som norsk lov gjennom EØS forordningen, sier flyoperativ inspektør i tilsynet, Ståle Rosland, til flysmart24.no.

Han sier at Norge har muligheter til å innføre egne regler, hvis de ikke er konkurransevridende:

– Så langt jeg kjenner til, har det ikke vært noe ICAO initiativ om dette. Skulle det komme et pålegg om å ha installasjoner som det som er på tale i USA vil selvsagt Norge også måtte forholde seg til det, sier Rosland.

Lik flysmart24.no på Facebook