Virussmitte på feriehotellet – barn fikk væskende sår

Familien fra Trøndelag ble sendt til dette hotellet, TUI Family Life Alcudia Pins. Foto: Holiday Hypermarket

Da familien kom til Syden-hotellet ble de møtt av mange plakater som advarte mot at det var virussykdom på hotellet. Barnet deres ble smittet, og fikk åpne og væskende sår. Pakkereisenemnda er knallhard i sin dom over reiseselskapet TUI.

Utgangspunktet var det som skulle være en hyggelig Syden-uke til familievennlige Alcudia på nordsiden av Mallorca i august.

Familien fra Trøndelag lot seg friste av reiseselskapet TUI som på nettet skryter av hotellet og omtaler det som «vårt beste familiehotell i Alcudia.»

Da de kom til hotellet Family Life Alcudia Pins var det alt annet enn sorgløs familiestemning som møtte dem, men derimot mange oppslag som advarte mot at det hadde vært mange tilfeller av hånd-, fot- og munnsyke på anlegget. Spesielt utsatt for å bli smittet var barn under 10 år. Familien hadde en datter på under 2 år.

Reiseselskapet visste om virussmitten, men informerte ikke familien fordi antall gjester som var blitt smittet «var relativt få i forhold til det antall gjester som bodde på hotellet,» heter det i deres forklaring. Familien fikk fem eposter fra reiseselskapet før reisen med mange tilbud om hva de kunne kjøpe, men ingen informasjon om smitten på hotellet.

Siste kvelden fikk familiens datter feber og dagen etter hjemkomst var deler av kroppen dekket av åpne og væskende sår. Det viste seg at hun var blitt smittet av det viruset som det ble advart mot. Dette resulterte i at de måtte bruke fem sykedager for å være sammen med datteren som fikk «portforbud» av legen under utredningen og måtte være hjemme fra barnehagen.

Familien krevde derfor erstatning på 6 000 kroner for å dekke de ekstrakostnadene de var blitt påført, og som de mener de ville ha unngått om de hadde visst om virussmitten og hadde fått mulighet til å bytte hotell eller valgt et annet reisemål.

Nå har nemnda behandlet saken, og tilkjent familien fra Trøndelag en erstatning som er nesten dobbelt så høy som summen de krevde – 10 500 kroner.  I tillegg går nemnda til det uvanlige skritt å kritisere reisearrangøren TUI meget hardt:

– En slik praksis som den som er fulgt i dette tilfellet er (derfor) egnet til å sette barn i fare, skriver nemnda.

TUI på sin side kan ikke se at det er grunnlag for noen erstatning i det hele tatt.

– Sykdom på reisemålet er en forsikringssak så sant det ikke har oppstått en epidemi på hotellet og en kan påvise at årsaken for et eventuelt utbrudd skyldes forhold knyttet til hotellet, mener selskapet.

TUI viser at det i en rapport fra hotellet fremgår at det ikke har vært noen epidemi på hotellet, men ettersom hånd-, fot- og munnsyke smitter lett, hang hotellet opp informasjon og iverksatte ekstra hygieniske tiltak for å begrense smitten.

Flertallet i nemnda mener at når TUI var kjent med utbruddet av virus og likeledes var kjent med at de har solgt reiser til barn, pliktet de etter nemndas syn å opplyse om at det var fare for sykdom på stedet.

– Slik dette sykdomsforløpet er beskrevet må det ha vært relativt alvorlig, og barn skal ikke utsettes for slik smitte og den risikoen det medfører. I dette tilfellet rammet viruset et barn som antagelig ikke har fått mén av det, men det er ikke alle barn som er robuste og motstandsdyktige. En slik praksis som den som er fulgt i dette tilfellet er derfor egnet til å sette barn i fare, skriver nemnda.

Mindretallet, bransjens representanter, vil ikke gi noe prisavslag. «En vil uavhengig av hvor en befinner seg være utsatt for smitterisiko for ulike typer virus og sykdommer. Om det dreier seg om enkelt tilfeller av virus som her og ikke sykdomstilfeller som regnes som livstruende, deler ikke mindretallet synet om en informasjonsplikt før avreise,» heter det i nemndas utredning om saken.

Overfor flysmart24.no sier TUI i dag at selskapet vil etterkomme vedtaket i pakkereisenemnda:

– Vi følger pakkereisenemdas vedtak i denne saken, og kunden har fått tilbake det anbefalte beløpet.  Våre kunders sikkerhet og helse er alltid i fokus, dersom det i dette tilfellet kunne vært informert bredere så skal vi ta det til etterretning, skriver informasjonssjef Nora Aspengren i en epost.

Lik flysmart24.no på Facebook