Kraftig økning i fyll og bråk på norske fly

Antall tilfeller der passasjerer steller i stand bråk på fly er økende i Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det blir stadig mer fyll og bråk på norske passasjerfly. På bare få år har antall tilfeller der besetningen har måttet håndtere rebelske passasjerer tredoblet seg.

Det viser statistikk fra Luftfartstilsynet, som flysmart24.no har fått tilgang til.

Ifølge Luftfartstilsynet dreier det seg om røyking på toalett, trakassering av medpassasjerer og flybesetning, eller at passasjerer nekter å rette seg etter sikkerhetsinstruksjoner.

– Vi ser alvorlig på slike hendelser og økningen i forekomsten fordi de kan utgjøre en trussel for flysikkerheten, sier Nanna H. Vik, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

De nakne tall viser at bare i fjor økte antall rapporterte tilfeller med hele 60 prosent, fra 161 i 2017 til 254 i 2018. Fra 2013 og frem til i dag har det vært en tredobling, fra 86 tilfeller for seks år siden.

Også hos flyselskapenes interesseorganisasjon, NHO Luftfart, vekker utviklingen bekymring:

– Dette er selvfølgelig er en uønsket utvikling. Vi vet at selskapene er blitt flinkere til å rapportere slike hendelser. Det forklarer nok noe av veksten. Samtidig avdekker dette et omfang av slike hendelser som ikke er akseptabelt, sier adm. dir. Torbjørn Lothe til flysmart24.no.

Statistikken for 2018 viser at de fleste tilfellene, to av tre, forekom på flyreiser til og fra utlandet.

Konsekvensene for denne type oppførsel er alvorlige. De kan ende med at flyselskapene går til politianmeldelse og sivilt søksmål, advarer Vik.

Hun sier at tilsynet mener utviklingen er alvorlig og at slike situasjoner kan utgjøre en trussel for flysikkerheten.

– Det er flyselskapene som har ansvaret for sikkerheten om bord. De skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer for å håndtere denne type situasjoner både før og etter at flyet har tatt av. Bl.a. må de sikre at de følger sine prosedyrer for å avvise passasjerer som er beruset før de kommer om bord eller inntar medbrakt alkohol om bord på flyet, sier Vik.

Håndtering av vanskelige situasjoner er en viktig del av treningen for kabinbesetningen, og Vik mener at norske flyselskaper tar sine forholdsregler:

– Ja, vi vet at flyselskapene tar dette svært alvorlig. Luftfartstilsynets oppgave er å se til at flyselskapene har etablert disse prosedyrene, og at de følger dem. Vår oppfatning er at flyselskapene gjør en god jobb med dette, men at det dessverre har blitt noen flere passasjerer som utfordrer reglene. EASA lanserte ganske nylig en kampanje for nulltoleranse mot uregjerlige passasjerer, sier Vik.

EASA er det europeiske fellesorganet som skal ivareta sikkerhetskrav til sivil luftfart.

LES OGSÅ: Flyansatte vil ha strengere håndbagasje-regler

Vik mener at årsakene til økningen er sammensatte, og antar at den generelle økningen i antall flypassasjerer er noe av forklaringen.

I NHO sier Torbjørn Lothe at bråk på fly er en utfordring også for de ansattes arbeidssituasjon om bord.

– I tillegg til har slike hendelser på fly et sikkerhetsmessig aspekt. Det er vanskelig å vite årsakene til denne utviklingen, men det er åpenbart et behov for å følge opp denne utviklingen i nær dialog med luftfartsmyndighetene, sier Lothe.