Kontrolletat: – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter

Passasjerer hos Norwegian kan urettmessig ha blitt avkrevd penger for overvekt. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det norske Justervesenet ber Avinor ta affære fordi det mener Norwegian bruker bagasjevekter som er ulovlig å bruke for å kreve inn gebyr for overvekt på bagasje.

Dermed kan også passasjerer ha blitt straffet med gebyr for overvekt på feil grunnlag.

Etaten, som har som oppgave å kontrollere og kvalitetssikre at måleutstyr viser korrekt verdi,  har sendt brev til Norwegian og Avinor om saken.

Justervesenet opplyser til flysmart24.no at bruken av vektene bør stanses, dersom Norwegian ikke kan fremlegge dokumentasjon på at vektene har måleteknisk godkjenning.

Norwegian har ikke svart på brevet, datert 3. mai,  fra etaten. Selskapet har heller ikke besvart flysmart24.no sine to henvendelser om saken, den første sendt 16. mai.

Etter at flysmart24.no publiserte saken onsdag morgen, sendte Tonje Næss i Norwegians informasjonsavdeling oss en epost der det står:

«Vi skal selvsagt bruke lovlige vekter og følger opp dette videre med vår samarbeidspartner på flyplassen.»

Nå kan bruken likevel bli stanset fordi Avinor vil straks-innføre en bestemmelse om at vekter som brukes overfor passasjerer på flypassene skal være godkjente.

Justervesenet har tatt affære etter at det er blitt kontaktet av Norwegian-passasjerer som har møtt opp ved gate for å fly med selskapet.

Der har de så blitt ilagt 750 kroner i gebyr, fordi selskapet har påstått at håndbagasjen har veid for mye. Jobben har vært utført av vektere, og med håndholdt måleutstyr. Bruken av vektene skal ifølge Avinor ha startet for en måneds tid siden.

Nå har Justervesenet sjekket de vektene selskapet benytter seg av, og er ikke i tvil om dommen:

– Vektene som vi har fått opplysninger om, er ulovlige å bruke som grunnlag for beregning av økonomiske oppgjør. Håndholdte hengevekter eller krokvekter oppfyller ikke kravene i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter, opplyser senioringeniør Martin Vandbakk i Justervesenet til flysmart24.no.

Fordi etaten mener at vektene er ulovlige i bruk, kan man heller ikke se bort fra at folk har blitt straffet økonomisk på uriktig grunnlag:

– Ut fra opplysninger som Justervesenet har mottatt, dreier det seg som vekt av typen «WeiHeng» håndholdt bagasjevekt. Den er produsert for «hjemmebruk» og er ikke tilstrekkelig nøyaktig for å brukes til beregning av økonomiske oppgjør. Den er ulovlig å bruke til dette formålet, mener Vandbakk.

Det er en slik vekt som ifølge Justervesenet har vært brukt for å kreve penger for overvekt hos Norwegian. Foto: Privat

Han sier at denne aktuelle typen vekter mangler tilstrekkelig beskyttelse mot feilvisning.

– Veieresultatet kan derfor være svært usikkert, avhengig av bruken. Ved feil bruk kan vekten variere mye, sier han.

LES OGSÅ: Taxfree-utsalg trues med bot: – Ulovlig alkohol-reklame

Justervesenet har ikke gjort måletekniske undersøkelser av de aktuelle vektene.

– Vi har derfor bedt om ytterligere opplysninger fra Avinor og Norwegian, sier Vandbakk som legger til:

– Risikoen ved å bruke en vekt som ikke er godkjent, er at vekten viser feil utover de tillatte toleransene, og danner da grunnlag for et urettferdig økonomisk oppgjør, sier han.

Har du blitt avkrevd gebyr ved bruk av håndholdt vekt hos Norwegian, og som du mener kan være uriktig? Send en epost til post@flysmart24.no

Han gjør det klart at Justervesenet kan kreve at Norwegian stanser bruken, og dessuten ilegge overtredelsesgebyr til selskapet hvis selskapet ikke frivillig retter feilen.

Justervesenet ber nå Avinor om å gripe inn i saken, og har bedt om en redegjørelse fra begge instanser.

Avinors kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud opplyser til flysmart24.no at det ikke har svart på brevet fra Justervesenet. Justervesenet skriver at den henvender seg også til Avinor i saken, som ansvarlig for flyplassen.

– Det har ikke vært noen prosess knyttet til utplassering av disse vektene. Selskapene har selv ansvar for å overholde myndighetskrav knyttet til eget utstyr. Dette er en ny problemstilling ettersom selskapene ikke har benyttet egne vekter for dette formålet tidligere. For å bidra til en korrekt håndtering overfor passasjerene, vil Avinor nå likevel innføre et dokumentasjonskrav for vekter, opplyser Høeg Ulverud.

Hun sier at Avinor har vært i kontakt med selskapet som har utplassert de aktuelle vektene:

-Norwegian, som alle andre aktører på lufthavnen, vil være omfattet av dokumentasjonskravet, mener Høeg Ulverud.

– Hvordan kan folk være sikker på at de har betalt riktig sum for bagasje når vektene på OSL ikke har vært godkjente? 

– Dette spørsmål må rettes til Norwegian og deres underleverandør Menzies som bruker vektene.

– Er vektspørsmålet kun knyttet til Norwegian, og ikke SAS?

– Vi kjenner ikke til at SAS har benyttet egne vekter til dette formålet. Alle våre samarbeidspartnere vil bli avkrevd dokumentasjon på lik linje, sier Høeg Ulverud.