Forbereder å drive med halv kapasitet i vinter

Landets hovedflyplass, Oslo Lufthavn, kan bli drevet med bare én rullebane i vinter. Foto: Avinor

Korona-krisen har ført til at trafikken på landets hovedflyplass har sunket med 60 prosent i forhold til et normalt år. Derfor forbereder Oslo Lufthavn seg på å drive gjennom vinteren med bare én rullebane. Det har aldri skjedd tidligere.

Oslo Lufthavn er bygd med to parallelle rullebaner, og har også kommet langt i planene om å bygge en tredje for å ta unna for den voksende reiseaktiviteten.

Denne kurven tok imidlertid brått slutt da korona-pandemien satte det meste av verdens flyflåte på bakken i mars. Flytrafikken har stupt, og nå er den så liten at flyplassen i mange måneder nå har vært drevet med bare én rullebane.

Allerede utsatt

Det var opprinnelig meningen å ta i bruk begge rullebanene igjen fra den 15. oktober. Nå er det utsatt en måned. Det kan fort bli mer, og behovet for å spare penger for Avinor er en viktig årsak.

Direktør for flyseidedrift på Oslo Lufthavn, Ole Petter Storstad, bekrefter overfor flysmart24 at et av alternativene selskapet nå vurderer er om kapasiteten kan tas ned.

– Ja, Oslo lufthavn jobber nå videre med en vurdering av hvorvidt det også er mulig og forsvarlig å avvikle flytrafikken ved Oslo lufthavn gjennom hele vinteren 2020/21 på en rullebane. Denne vurderingen vil se på både økonomiske besparelser i en svært krevende tid for Avinor, samt operative konsekvenser, sier Storstad.

Han sier at det var optimistiske utsikter i sommer som gjorde at flyplassen anså det som nødvendig å ta i bruk begge rullebanene igjen i høst. Passasjertallene økte og de fleste flyselskapene gjenåpnet stengte ruter. Oktober ble valgt fordi dette tidspunktet sammenfaller med datoen for oppstart av vinterdrift på lufthavna.

Positiv utvikling

-Beslutningen var da tatt ut fra en trafikkprognose og en god smittesituasjon, som pekte på en økning i flytrafikken utover høsten og vinteren. Så har situasjonen rundt røde land og smitte nå i juli/august, dessverre gjort at trafikkscenariet har endret seg for høsten og vinteren, sier Storstad.

Hos den største kundene, SAS er det ingen sterke reaksjoner på at vinter-driften kan bli gjennomført «for halv maskin». Dette er imidlertid under forutsetning av at dette ikke går ut over punktlighet og regularitet:

– Vi er i god dialog med Avinor om åpningen av rullebanene, og forutsetter at de opprettholder punktlighetsmålene og servicenivå, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.