Bommer du her kan du bare glemme erstatning

Husk flyselskapenes frister for å melde skade på bagasje. I motsatt fall kan de avvise alle krav. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Neste gang du er ute på flyreise og får skadet koffert eller barnevogn, ikke vent med å klage og kreve erstatning. Venter du for lenge kan du bare glemme å få penger fra flyselskapet.

Dette er en gjenganger i Transportklagenemnda for flyreiser: Passasjer som får bagasje skadet under flyreisen, og unnlater å ta dette raskt nok opp med flyselskapet når reisen er over. Skjer ikke det innen en uke, kan selskapet bare peke på kalenderen og avvise kravet.

På ferietur til Las Palmas

Det skjedde med et reisefølge på tre personer som fløy med SAS fra Oslo Lufthavn til Las Palmas. Da de ankom Gran Canaria oppdaget de at barnevogna de hadde sendt som bagasje var det skadet, og ikke kunne brukes.

De måtte gå til å innkjøp av ny vogn i ferien til 199 euro, nær 2 000 norske kroner med dagens kurs. De måtte dessuten reparere den skadede vognen, og samlet kom dette på over 5 000 kroner. SAS sa nei til å utbetale erstatning.

På flyplassen i Spania fikk de en brosjyre fra SAS’ representant, men der sto det ikke noe om at det var frist for å melde inn skaden. Derfor ble den meldt inn først 14 dager etter ankomst. Reisefølget fikk oppgitt feil epostadresse hvor de skulle sende inn klage, og dette mener de er årsaken til forsinkelsen.

Får ikke støtte

Nå har Transportklagenemnda for flyreiser behandlet saken, og gis SAS støtte i at de ikke er forpliktet til å erstatte barnevogn eller innkjøp av ny i ferien. Nemnda skriver at den har forståelse for at det kan oppleves som galt at fristen ikke står i brosjyren kundene får, men at dette er tydelig oppgitt i kundens reisedokument og også fremhevet som «viktig informasjon.»

– Dette er informasjon som klager plikter å sette seg inn i. Fristen kommer
også klart fram av luftfartsloven. Etter nemndas syn har ikke SAS opptrådt «svikaktig» i denne saken, mener nemnda.

For passasjerer med reiseforsikring er det mulig å rette kravet om erstatning til forsikringsselskapet.

– Hos oss er meldefristen for forsikringsskader ett år etter hendelsen, så vi operer ikke med en slik syvdagersfrist, opplyser informasjonsrådgiver
Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring til flysmart24.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles