Da gullkortet røk måtte SAS-kunden pent betale for seg

Det er forskjell i fordelene mellom gull - og sølvkortet hos SAS. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det å ha gullkort hos SAS innebærer en rekke fordeler når man ute på reise, bl.a. det at man kan sjekke inn ekstra bagasje uten å måtte betale for det. Når gullkortet ryker, blir mange gratis-fordelene borte.

Det fikk en passasjer merke som kom i den spesielle situasjonen at han hadde gullkortet på innerlomma da han reiste ut. Men mens han ennå befant seg på reisen ble nedgradert til sølvmedlem. Det skjedde ikke uten komplikasjoner.

Satt ned

For på utreisen fra Stavanger til Aberdeen den 29. august 2019 kunne han sjekke inn tre kofferter som en gullkort-fordel. Da han troppet opp for å reise hjem igjen neon dager senere var det blitt ny måned og da var han nedgradert. Han hadde ikke hadde reist nok, og var nå plutselig sølv-medlem.

Da hadde han ikke lenger fordelen av å kunne reise med tre kofferter, men grensen var med sølvkort bare to. For å komme seg hjem med all oppakning måtte han derfor pent betale for den ene kofferten som hadde gått gratis på utreisen. Dette til tross for at det på reisedokumentene sto at han kunne sjekke inn tre kolli gratis.

Passasjeren klaget til SAS etter reisen, uten å få gjennomslag. Derfor har han forsøkt å få medhold i det han mente var en urimelig behandling hos Transportklagenemnda for flyreiser. Det fikk samme utfall.

Passasjeren mente at det ikke kunne være riktig at han ikke kunne få tre kofferter gratis begge veier. Han mente det var urimelig at selskapet skal ha anledning til å endre vilkårene for reisen etter at billetten er kjøpt, og ba derfor nemnda hjelpe han med en avklaring. Han krevde ikke pengene tilbake.

Gratis-tid

Når nemnda nå har gitt SAS medhold i måten de håndterte saken på, viser den bl.a. til vilkårene for SAS Euro Bonus-klubb. Den aktuelle kunden hadde et gullkort med utløp 31. mai. SAS gir så tre måneders ekstra statustid, som en goodwill og for å sikre at et medlem ikke blir satt ned i status på feilaktig grunnlag. Slik hadde mannen gullkortet til 31. august, og ikke da han reiste hjem 1. september.

Nemnda viser til SAS-bestemmelsene som er tydelige på at det er regler og fordeler for det aktuelle medlemsnivået nivået på aktivitetstidspunktet
som til enhver tid er gjeldende.

– Det vil si at dersom en reisende får sitt medlemskapsnivå nedgradert eller oppgradert mellom utreise og retur, er det nivået passasjeren har på
utreisen som gjelder på utreisen, og nivået han har på returen som gjelder for returen, slår nemnda fast.

Nemnda kan derfor ikke se at den aktuelle ansatte i Aberdeen opptrådte i strid med reglene, som den mener heller ikke er til å misforstå.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles